Reference

Z mnoha provedených staveb vybíráme:

2019:
 • Výstavba komunikace, parkovacích stání a vjezdů na pozemky v obytné zóně pro obec Mantov
 • Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek v Přešticích, ulice 1. máje pro INNOGY
 • Výstavba in-line dráhy a úprava přilehlých travnatých ploch v obci Štěnovický Borek
 • Výstavba inženýrských sítí a zhotovení zpevněných ploch pro bytový dům na Sylvánu v ulici Mutěnická
 • Rekonstrukce staré části kolektoru pro ZČU Plzeň, v Univerzitní ulici
 • Rekonstrukce STL plynovodu a elektro pro výrobní haly firmy CERTEC v Horní Bříze

2018:
 • Výstavba komunikace, parkovacích stání a vjezdů na pozemky v obytné zóně Plzeň, Litice
 • Rekonstrukce STL a NTL plynovodu v Plzni, ulici Koželužská, Radčická, Přemyslova pro INNOGY
 • Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v Dobřanech, ul. Pod Slovany a třída 1. máje pro MěÚ Dobřany
 • Rekonstrukce kanalizace pro obec Žihle
 • Rekonstrukce kanalizace, dlážděných komunikací a brouzdaliště pro obec Dýšina
 • Odvodnění komunikace 1.třídy a výstavba chodníku v obci Libkov
 • Výstavba parkoviště a parkovacích stání pro obec Halže

2017:
 • Rekonstrukce STL a NTL plynovodu v Plzni ulici Sušická pro INNOGY
 • Rekonstrukce parkoviště, odvodnění a úprava zpevněných i nezpevněných ploch pro Hotelovou školu Plzeň
 • Výstavba parku Přátelství pro obec Dýšina
 • Rekonstrukce plynovodu a přípojek v obci Rokycany v ulici Mokroušská pro INNOGY
 • Rekonstrukce STL a NTL plynovodu a přípojek v Plzni, ulice Schwarzova pro INNOGY

2016 a starší
 • Výměna NTL plynovodu a přípojek v Plzni, ulici Koperníkova pro INNOGY
 • Rekonstrukce plynovodu a přípojek v Plzni, ulici Ke Kukačce pro INNOGY
 • Rekonstrukce STL a NTL plynovodu a přípojek v Plzni, ulice Kyšická pro INNOGY