Komunikace a zpevněné plochy

  • výstavba a rekonstrukce obslužných komunikací a zpevněných ploch
  • výstavba a oprava lesních a polních cest
  • realizace chodníků a parkovacích míst
  • pokládka zámkové, betonové a žulové dlažby
  • stavby opěrných zdí, oplocení a odvodňovacích systémů