Výstavba a údržba plynovodů
Provádíme výstavbu, rekonstrukce a údržbu plynovodů a veškeré s tím související zemní práce včetně definitivních úprav povrchů.
Stavební údržba regulačních stanic plynovodů
Zajišťujeme veškeré zemní práce také pro modernizaci, přeložky či údržbu plynovodů a jejich regulačních stanic.
Inženýrské sítě,
nové přípojky
Stavíme přípojky plynu, vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinné a bytové domy, průmyslové areály, úpravny vod, administrativní budovy a další objekty.

Pohotovostní služba

Držíme stálou nepřetržitou pohotovostní službu pro případ havárie na vedení plynu.

Technika

Náš park zemních strojů a vozidel zahrnuje kolové i pásové bagry, nakladače, kontejnerová nákladní vozidla a další techniku pro zemní práce.

Výkopové práce

Provádíme veškeré výkopové práce pro vedení pitné vody, plynu, elektřiny, odpadních a splaškových vod.

Definitivní úpravy povrchů

Provádíme finální úpravy povrchů po provedených zemní pracích. Pokládáme živičné koberce, žulové dlažby, veškeré betonové dlažby a zajišťujeme obnovu travnatých ploch.