Služby

Firma Landstav s.r.o. podniká ve stavebnictví se zaměřením na zemní práce. Vznikla v roce 2002, kdy plynule navázala na činnost jednatele pana Jaromíra Maška, samostatně podnikajícího od r. 1990. Od r. 2000 spolupracuje s firmou RWE a.s. na údržbě plynárenského zařízení v oblasti regionálního centra Plzeň. Ve vztahu k RWE převzala závazky firmy Mašek. Zcela zásadní událostí pro činnost firmy bylo v r. 2007 podepsání rámcové smlouvy na stavební části zakázek při výstavbě a rekonstrukci plynovodů se společností Streicher s.r.o.

Firma Landstav s.r.o. vlastní strojní a dopravní techniku, která odpovídá pracovnímu zaměření firmy. Disponuje např. pásovými rypadly 3,5 – 6 tun, nákladními vozidly 12 – 19 tun, kolovými nakladači a veškerou drobnější technikou potřebnou k hutnění podloží a k definitivním úpravám všech povrchů.

Firma v rámci oprav i nové výstavby inženýrských sítí provádí veškeré zemní práce včetně definitivních úprav povrchů . Jsou to zejména: